خرید pdf کتاب Secret Sharer

[ad_1]

این داستان کمتر از 100 صفحه است ، اما در آن مانند بسیاری از نویسندگان بزرگ ، کنراد قدرت ساده و ظریف کار کوتاه مدت را نشان می دهد. این جایی است که نویسنده می تواند به طور خلاصه یک پیام جذاب را به روشی اقتصادی منتقل کند. اوضاع در دریاهای جنوبی است و راوی ما می بیند که اولین فرمان خود را در نزدیکی خلیج تایلند انجام می دهد. یک کاپیتان جوان عجیب پناه می گیرد و مرد دیگری را اسکان می دهد و آنها دوستی عجیبی برقرار می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Secret Sharer