خرید pdf کتاب Secrets à l'ombre du manguier

[ad_1]

خانواده کیتا یک خانواده معمولی مالی نیستند. اینا به لطف دانش سنتی خود در مورد گیاهان ، آینده را پوسته می خواند و ساکنان محله را شفا می دهد. مادو ، پسرش ، هدیه او را به ارث برد و با جنها ارتباط برقرار می کند. اما وقتی مادرش بدون هیچ اثری ناپدید می شود ، زندگی جوان مادو زیر و رو می شود. پدرش که از حوادث خسته شده بود ، او را به عمویش اعتماد می کند. سپس یک زمان غم انگیز برای مادو آغاز می شود ، که تحت سختی تمرین می کند تا اینکه با مارابوتی که زندگی پسر را تغییر خواهد داد ، ملاقات می کند. “به من نگفتند تو دست نامعتبری داری. خوب خواهد بود که به التماس بروید ، مردم برای شما متاسف می شوند. “”

[ad_2]

خرید کتاب Secrets à l'ombre du manguier