خرید pdf کتاب Secrets of the Silver Lion

[ad_1]

کارمن از خیابان های شلوغ شهر نیویورک تا خیابان های سنگفرش سویل و معادن نقره در آند بولیوی ، قصد دارد VILE را در این کپر تپنده قلب پر از پیچ و خم متوقف کند! تاج و تخت باشکوه فیلیپه در کنار پیکان نقره ای معروف او با دو اتاق خالی – اتاق هایی که قلعه نقره و شیر باید در آن بودند – ایستاده بود. و اکنون ، با کشف اخیر قلعه نقره ای در یک طاق مخفی در سویل ، اسپانیا ، شکار سومین نماد نقره ای ادامه دارد. با هر سه قسمت این مکان ، تاج و تخت بسیار ارزشمند خواهد بود – و آن را به یک ماده داغ در رادار VILE تبدیل می کند. حالا این کارمن و خدمه هستند که می توانند شیر نقره ای را در مقابل VILE پیدا کنند و از سقوط تخت در دستان اشتباه محافظت کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Secrets of the Silver Lion