خرید pdf کتاب Securities Regulation in a Nutshell, 12th

[ad_1]

این عنوان به شما کمک می کند تا از محتوای اساسی و سازمان قانون اوراق بهادار فدرال و ایالتی آگاهی پیدا کنید. این یک سیستم نظارتی پیچیده را خلاصه می کند. یک خلاصه معتبر که زمینه اساسی و وضعیت فعلی هر منطقه عمده را در بر می گیرد و جزئیات و نقل قول ها را به حداقل می رساند. در مورد قوانین پیشنهادهای عمومی ، شرکتهای عمومی ، معافیت از الزامات افشای SEC ، فروشندگان کارگزار و شرکتهای سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری بحث شده است. این قانون همچنین تحریم ها ، تعهدات مدنی و برنامه های خارج از سرزمین ، قانون Dodd-Frank و قانون JOBS ، از جمله سرمایه گذاری گسترده و معافیت های تمدید شده از مقررات A را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Securities Regulation in a Nutshell, 12th