خرید pdf کتاب Security in Autonomous Driving

[ad_1]

رانندگی خودکار یک زمینه در حال ظهور است. وسایل نقلیه مجهز به سیستم های مختلفی مانند رادار ، لیدار ، GPS و … هستند که به خودرو اجازه تصمیم گیری و حرکت بدون ورود کاربر را می دهند. با این حال ، هنوز نگرانی های امنیتی وجود دارد. این کتاب نیازهای ایمنی و راه حل های مفید برای رانندگی خودمختار را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Security in Autonomous Driving