خرید pdf کتاب Seeing by the Light : Illumination in Augustine's and Barth's Readings of John

[ad_1]

چگونه می توانیم مکاشفه خداوند را برای خود درک کنیم؟ ایک میلر هم خوانش های آگوستین و کارل بارت از ادبیات یوهان را بررسی می کند و هم دید وسیع تری از روشنگری الهی ارائه می دهد. او طرفدار دیدگاه کاملاً تثلیثی درباره روشنگری است ، که نه تنها عقل ما را تشکیل می دهد ، بلکه به محبت متوسل می شود و رفتار اخلاقی ما را ارتقا می بخشد.

[ad_2]

خرید کتاب Seeing by the Light : Illumination in Augustine's and Barth's Readings of John