خرید pdf کتاب Seeing Into the Future : A Short History of Prediction

[ad_1]

توانایی پیش بینی آینده برای زندگی مدرن ضروری است. بدون آن ، برنامه ریزی برای افزایش جمعیت یا تغییر در شرایط آب و هوایی ، یا پیش بینی تقاضا برای محصولات و مدیریت سطح موجودی غیرممکن است. اما چگونه مردم طی قرن ها پیش بینی می کردند؟ مفروضات اساسی آنها چه بود و از چه روشهایی استفاده کردند؟ آیا افزایش قدرت محاسبه و آخرین الگوریتم ها موفقیت ما را در پیش بینی آینده بهبود بخشیده است ، یا آیا ما هنوز فقط به اندازه اجداد خود که بیش از فردای خود خم شده اند خوب (یا بد) هستیم؟ از قدیمی ها که پروازهای پرندگان را تماشا می کردند تا فعالیت های تیره گوگل و فیس بوک امروز ، دیدن در آینده نگاه اجمالی به گذشته ، حال و – البته – آینده پیش بینی را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Seeing Into the Future : A Short History of Prediction