خرید pdf کتاب Seeing Our World Through Different Eyes : Thoughts on Space and Time, Abraham Lincoln, and God

[ad_1]

نگاه ما به جهان براساس دانش علم است. دیگر جایی برای ابدیت ، بی اخلاقی ، دین و خدا وجود ندارد. قانون؟ پروفسور نیمز ، نویسنده بیوفیزیک و پرفروش ترین نویسنده بین المللی ، این دیدگاه را معطوف می کند. وی در شش چالش مهیج آشکار می کند: ایمان به علم جهان بینی ای را باز می کند که از نظر مذهبی همه جانبه ، از نظر معنوی عمیق است و چهره خدا را لمس می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Seeing Our World Through Different Eyes : Thoughts on Space and Time, Abraham Lincoln, and God