خرید pdf کتاب Seeking the Self – Encountering the Other: Diasporic Narrative and the Ethics of Representation

[ad_1]

جستجوی خود – مواجهه با دیگری دیدگاه های جدیدی در مورد تجربیات ، برخوردها و نمایش های دیاسپوریک ارائه می دهد. این مجموعه از متون ، روایت های دیاسپورا و نحوه نمایش برخوردهای مختلف با دیگری و همچنین نحوه خواندن و تفسیر این برخوردها از نظر اخلاقی را بررسی می کند. این گلچین س questionsالات اخلاقی را در روایت های مربوط به آوارگی یا تعلق ، روایت های ملی گرایانه در مورد محرومیت و روایت های مرزی که بر اساس برخوردها با فرهنگ ، جنسیت ، جنسیت و نژادهای دیگر ساخته شده است ، بررسی می کند. هدف همکاران بررسی سوالات مسئولیت پذیری و اخلاقی در مطالعه دیاسپورا ، مهاجرت و دگرگونی از دیدگاه های مختلف است. طبق یک مورد لوینی ، هر بار که برخورد با دیگری را می نویسیم ، می خوانیم یا تفسیر می کنیم ، باید اخلاق را در نظر بگیریم وقتی دیگری در نهایت از طریق زبان همیشه متعالی و نامحسوس باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Seeking the Self – Encountering the Other: Diasporic Narrative and the Ethics of Representation