خرید pdf کتاب Selected Topics in Photonics :

[ad_1]

این جلد شامل فصلهایی از آخرین تحقیقات در زمینه فوتونیک در IIT Kanpur است. در فوتونیک ، دانشمندان و مهندسان برای تسلط بر چالش های میان رشته ای مجبورند همکاری نزدیک داشته باشند. تحقیقات در IIT Kanpur در چندین زمینه اصلی فوتونیک انجام می شود ، یعنی فیبر نوری ، نانوفوتونیک ، اپتیک کوانتوم ، طیف سنجی نوری و تصویربرداری ، بیوفوتونیک و دستگاه های فوتونیک. این جلد مشارکت متخصصان را به منظور دستیابی به دیدگاهی معاصر در تحقیقات فوتونیک گرد آورده است. خواننده مقالاتی در مورد ارتباط نوری منسجم ، ساختارهای نانو فوتونیک جدید ، مواد نانوساختار برای کنترل نور ، موچین نوری با کاربردهای در مقیاس نانو ، انسجام و درهم تنیدگی کوانتوم ، آرایه های فوتودایود و اندازه گیری کوانتومی پیدا می کند. این حجم همچنین شامل فصلی در تشخیص سرطان با توموگرافی نوری ، نوسانات پروتئین در محدوده میکرو ثانیه در سطح یک مولکول منفرد و تجسم حرکت در یک قطره است که ماهیتی میان رشته ای دارند. مطالب این کتاب برای محققان ، دانشجویان و متخصصان در همه زمینه های فوتونیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Selected Topics in Photonics :