خرید pdf کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد با هدف ارائه یک مرور کلی از آخرین روش ها برای مطالعه جنبه های مختلف زیست سلنوپروتئین است. این فصل ها در قالب موفق ترین روش ها در زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند و شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. سلنوپروتئین ها: روش ها و پروتکل ها معتبر و کاربردی هستند و هدف آنها ایجاد نتایج موفقیت آمیز در بررسی بیشتر این حوزه مهم است.

[ad_2]

خرید کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols