خرید pdf کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :

[ad_1]

این کتاب ، بر اساس حداقل داده های EKG ، روش های لازم برای پیش بینی آریتمی های قلبی را مدت ها قبل از بروز آنها ، معرفی می کند. نویسندگان مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG ، از جمله پردازش قبل از سیگنال ECG ، استخراج ویژگی و طبقه بندی را توصیف می کنند. تکنیک های انطباقی و بدیع پردازش EKG که در این کتاب ارائه شده است بسیار کارآمد و مناسب برای پیاده سازی در زمان واقعی در ASIC هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :