خرید pdf کتاب Self-Tracking : Empirical and Philosophical Investigations

[ad_1]

این کتاب یک بررسی تجربی و فلسفی از شیوه های خود ردیابی را ارائه می دهد. در سال های اخیر ، برنامه ها و دستگاه هایی که امکان جمع آوری داده ها و نظارت بر فعالیت ها ، رفتارها و عادت های روزمره را فراهم می کنند ، انفجاری رخ داده است. با تشویق از جنبشهایی مانند «خود سنجش» ، افراد بیشتری این فرهنگ کمی سازی و آزار و اذیت را برای بهبود سلامتی و سلامتی خود در پیش می گیرند. هدف این کتاب بهبود درک این روند رو به سرعت در حال رشد و گردهم آوردن دانشمندانی است که در خط مقدم بررسی مهم رویه های خودجویی قرار دارند. در هر فصل عدسی مفهومی متفاوتی ارائه می شود که از طریق آن می توان این شیوه ها را بررسی کرد و بحث را بر اساس مثالهای تجربی مرتبط بنا کرد. از پدیدارشناسی گرفته تا تحلیل گفتمان ، از س discالات مربوط به هویت ، حفاظت از داده ها و آزادی انتخاب گرفته تا س ofال های نظارت و آزار و اذیت در محل کار ، این مجموعه ویرایش شده رویکردی گسترده و در عین حال متمرکز به مسئله فعلی خودآزارگری دارد. این یک همراه مفید برای دانشمندان ، دانشجویان و کاربران روزمره است که علاقه مند به پدیده کمی خود هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Self-Tracking : Empirical and Philosophical Investigations