خرید pdf کتاب Sensors and Microsystems : Proceedings of the 19th AISEM 2017 National Conference

[ad_1]

این کتاب وضعیت هنر در زمینه حسگرها و ریز سیستم ها را نشان می دهد و پتانسیل چشمگیر روش ها و فن آوری های جدید را نشان می دهد. این طیف گسترده ای از جنبه ها را شامل می شود ، از جمله: سنسورهای زیستی ، فیزیکی و شیمیایی. محرک ها مواد ساختاری خرد و نانو ؛ مکانیسم های تعامل و انتقال سیگنال ؛ پلیمرها و مواد زیستی الکترونیک و ابزار دقیق سنسور ؛ ریز سیستم های تحلیلی ، سیستم های تشخیص و تجزیه و تحلیل سیگنال ؛ و شبکه های حسگر ، و همچنین فن آوری های ساخت ، محیط زیست ، مواد غذایی و برنامه های پزشکی. این کتاب شامل مجموعه ای از مقالات ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس ملی AISEM در مورد حسگرها و سیستم های خرد است. این رویداد در فوریه سال 2017 در لچه ایتالیا برگزار شد و محققان ، کاربران نهایی ، تیم های فناوری و سیاست گذاران را گرد هم آورد.

[ad_2]

خرید کتاب Sensors and Microsystems : Proceedings of the 19th AISEM 2017 National Conference