خرید pdf کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma

[ad_1]

برنهارد گلد به این س answersال پاسخ می دهد که چگونه شرکتهای بزرگتر می توانند از طریق موفقیت شرکتهای بزرگ و توسعه “رویکرد چرخش” از موفقیت شرکتهای نوپای سیلیکون ولی درس بگیرند – روشی که قدرت نوآورانه شرکتهای نوپا می تواند از مهارتها استفاده کند توسط شرکت های بزرگ ترکیب شده و بهترین نتیجه را از هر دو جهان می گیرد. علاوه بر این ، نویسنده تجزیه و تحلیل عمیقی از اکوسیستم دره سیلیکون ارائه می دهد و روش های جدیدی را برای نوآوری شرکت ها برای عصر دیجیتال معرفی می کند تا راه حل نهایی “معضل مبتکر” را پیدا کند.

[ad_2]

خرید کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma