خرید pdf کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings

[ad_1]

این جلد ، معرفی دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 است که در دسامبر 2017 در چنای هند برگزار شد. 20 مشارکت کامل و 7 سهم کوتاه با دقت بررسی و از میان 117 مقاله انتخاب شده انتخاب شدند. آنها نتایج تحقیق را در اینترنت اشیا (IoT) ارائه می دهند و به موضوعات زیر تقسیم می شوند: فناوری های مجهز به اینترنت اشیا. امنیت اینترنت اشیا اینترنت اشیا اجتماعی؛ شبکه چیزها ؛ و سرویس ها و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

خرید کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings