خرید pdf کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840

[ad_1]

این مجموعه از سیزده مقاله به سفارش ویژه محققان بین المللی نگاهی تازه به تأثیرات عمیق جنگ شبه جزیره بر ادبیات و فرهنگ رمانتیک انگلیس دارد. در فصل های تخصصی نوشته شده ، قدردانی از اسپانیا توسط شاعران قرن نوزدهم مانند لرد بایرون ، ویلیام وردزورث ، رابرت ساوتی ، سنت کولریج ، شلی ها و فیلیسیا هیمان در مقابل روشنگری اسپانیا به عنوان یک کشور عقب مانده در حال افول بررسی شده است. عناوین تحت پوشش شامل بینش اسپانیا از داستانهای گوتیک ، تجربیات تبعیدی اسپانیا با استفاده از مثال درگیری والنتین دو لانوس و جوزف بلانکو وایت و رویکرد نویسندگان زن انگلیسی به داستانهای شبه جزیره است. اسپانیا در رومانتیسم بریتانیا: 1800-1840 برای دانشمندان و علاقه مندان به ادبیات عاشقانه و تاریخ اسپانیا ضروری است.

[ad_2]

خرید کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840