خرید pdf کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه مشخصات اکستروژن سفت و سخت بر خصوصیات متالورژی بریکت های اکسترود شده تأثیر می گذارد. تجربه عملی که تاکنون با استفاده از اکستروژن سفت و سخت در متالورژی بدست آمده است ، حاکی از آن است که این فناوری می تواند جایگزینی (تا حدی یا 100٪) پخت پایدار برای محیط زیست کند. نویسندگان با مرور فن آوری های موجود بریکینگ شروع می کنند تا بعداً مشخصات فن آوری بریکتینگ اکستروژن سفت و سخت را به خواننده بیاموزند. جنبه های دیگر مورد استفاده استفاده از بریکت های اکسترود شده در کوره های بلند و تولید آلیاژهای آهنی منگنز است. نویسندگان فن آوری بریکت اکستروژن را برای تولید آهن با کاهش مستقیم پیشنهاد می کنند و چندین کاربرد غیر متعارف جایگزین را لیست می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :