خرید pdf کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction

[ad_1]

این کتاب درمانی مستقل از روشهای اجزای محدود تصادفی را ارائه می دهد. این به خواننده کمک می کند تا زمینه محکمی برای تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های سازه ای فراهم کند و مهندسان را قادر می سازد تا در صورت عدم اطمینان ، مفاهیم تجزیه و تحلیل و طراحی را بهتر مدیریت کنند. این کتاب به مباحث اساسی مکانیک تصادفی به کمک رایانه می پردازد و در تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش المان محدود تمرکز دارد. گروه هدف عمدتاً از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی متخصص مهندسی عمران تشکیل شده است. با این حال ، این کتاب همچنین می تواند برای مهندسان عملی و متخصصان تحقیق مفید باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction