خرید pdf کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework

[ad_1]

Gorazd Ocvirk الگویی جامع برای مدیریت استراتژیک بازارهای خاص ایجاد می کند و چارچوبی را برای ساخت تئوری مدیریت استراتژیک بازارهای ویژه فراهم می کند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیق در مورد موضوع تخصصی ، مدیریت استراتژیک دارای انواع مختلفی است ، اما هیچ چارچوب نظری و روشنی مشخصی که بتوان بر آن تکیه کرد وجود ندارد. این مدل در تحقیقات تخصصی در زمینه مدیریت استراتژیک وجود ندارد و منجر به حالت ابهام مفهومی در زمینه شده است. مطالب مبانی تحقیقات طاقچه ستون نظری چارچوب مدل Niche چارچوب مدل بازار طاقچه برای مدیریت استراتژیک گروه های هدف محققان در زمینه علوم سازمانی مدیران و پزشکان درگیر در استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک نویسنده دکتر Gorazd Ocvirk مدیر یک شرکت مشاوره جهانی است.

[ad_2]

خرید کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework