خرید pdf کتاب Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures : Applications for High-performance Infrared Photodetectors

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیر مکث های رشد یا زمان بلوغ بر خصوصیات نقاط کوانتومی (QD) می پردازد. این اثرات درمان پس از رشد RTA (سریع بازپخت حرارتی) بر روی خواص QD های یک لایه را نشان می دهد. اثرات پس از رشد درمان RTA (سریع بازپخت حرارتی) بر روی خواص QD های یک لایه بحث شده است. این کتاب بینش هایی را در مورد ساختارهای دو لایه QD InAs / GaAs با لایه های فاصله بسیار نازک ارائه می دهد و در مورد حداقل ضخامت فاصله دهنده مورد نیاز برای رشد ساختارهای دو لایه QD لایه ای الکترونیکی بحث می کند. این روش ها باعث می شود که ساختارهای ناهماهنگ QD لایه ای انتخاب بهتری نسبت به ساختارهای تک لایه و چند لایه QD جدا شده داشته باشند. سرانجام ، این کتاب در مورد روش رشد SML (زیر تک لایه) برای رشد QD ها بحث می کند. نشان داده شده است که این روش جدید به طور قابل توجهی عملکرد دستگاه را بهبود می بخشد. محتوای این تک نگاری برای محققان و متخصصان مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures : Applications for High-performance Infrared Photodetectors