خرید pdf کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :

[ad_1]

این کار استفاده از روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را برای اثبات اینکه کلسیم تأثیر بازخورد مثبتی در افزایش و نگهداری فسفوریلاسیون CD3 دارد توصیف می کند و باید حساسیت سلولهای T به آنتی ژنهای خارجی را بهبود بخشد. مطالعه ارائه شده نشان می دهد که کلسیم می تواند مسیر سیگنالینگ در سلول ها را نه تنها به عنوان یک ماده پیام رسان ثانویه ، بلکه از طریق فعل و انفعالات مستقیم با لایه دو فسفولیپید نیز تنظیم کند. رویکرد مورد استفاده در کار نیز نشان دهنده پیشرفت مهمی است ، زیرا ترکیبی از استفاده از تشدید مغناطیسی هسته ای (NMR) با تجزیه و تحلیل پدیده های سیگنال در سلول های زنده است. علاوه بر این ، این کار پروتکل مونتاژ نانو کشف را بهینه می کند ، که می تواند دامنه آن را در مطالعات پروتئین غشایی گسترش دهد. یک مطالعه مقدماتی در مورد ساختار ویروس دنگی NS2B-NS3p در ترکیب با آپروتینین ، که ممکن است به تولید داروهای جدید علیه ویروس دنگی کمک کند ، نیز موجود است.

[ad_2]

خرید کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :