خرید pdf کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب توصیف این است که چگونه یک استاد می تواند یک محیط یادگیری فراهم کند که به دانشجویان کمک کند با طبیعت علم و فناوری درگیر شوند ، مفاهیم علوم و مهندسی را درک کنند و در دوره های علوم و مهندسی مشکلات را حل کنند. این کتاب بر اساس مقالاتی است که در Science Research Research منتشر شده و مبتنی بر تحقیقات آموزشی (اعم از کمی و کیفی) است که نویسنده طی سالهای زیادی انجام داده است.

[ad_2]

خرید کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives