خرید pdf کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy

[ad_1]

این کتاب تمام جنبه های جراحی پایه جمجمه را از دیدگاه جراحی مغز و اعصاب پوشش می دهد. گزینه های درمانی برای درمان ضایعات پایه جمجمه توضیح داده شده و یک مرور کلی سیستماتیک از بیماری های مربوطه ارائه شده است. روی جنبه های عملی جراحی پایه جمجمه تمرکز زیادی وجود دارد: رویکردها و روشهای کلاسیک جراحی که اخیراً به سرعت پیشرفت کرده اند ، مانند پرتودرمانی استریوتاکتیک و نورورادیولوژی مداخله ای. چندین متخصص بین المللی به طور سیستماتیک درمان ضایعات تروماتیک ، تومورها ، ضایعات عروقی و ناهنجاری های رشد را توصیف می کنند. عمل پایه جمجمه برای جراحان مغز و اعصاب ، جراحان گوش و حلق و بینی ، جراحان فک ، صورت ، متخصصان مغز و اعصاب و رادیولوژی انجام می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy