خرید pdf کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف مصرف انرژی و فن آوریهای قابل استفاده در این بخشها ، رویکردی یکپارچه برای تأمین پایدار تقاضای انرژی را ارائه می دهد. شهرهای هوشمند با تأکید بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک مورد بحث قرار خواهند گرفت. افکار در مورد مصرف فردی نیز برای اطمینان از پایداری منابع انرژی و فن آوری های کاهش انتشار برای تحرک و برنامه های ثابت به اشتراک گذاشته شده است. برای مورد دوم ، مطالعات موردی در مورد مصرف انرژی در تولید و همچنین تقاضای انرژی داخلی بررسی می شود. علاوه بر این ، جنبه های مختلف توزیعی و سیاسی مربوط به بخش انرژی و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده مورد بررسی قرار می گیرد. این کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران به طور یکسان عمل خواهد کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy