خرید pdf کتاب Systems Biology :

[ad_1]

این جلد بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم متمرکز است تا یک رویکرد نظری جدید را با پشتیبانی آزمایشی قوی و متناسب ارائه دهد. این فصلها مدل سازی ریاضی ، مشکلات روش شناختی ، تعدیل رفتار جمعی ، مطالعات متابولیکی ، پروفایل پویا و مطالعات کمی شکل شناسی را توصیف می کند. این فصل ها در قالب موفق ترین روش ها در زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند و شامل مقدمه ای در موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. بیولوژی سیستم معتبر و کاربردی است و هدف ما اطمینان از نتایج موفقیت آمیز است زیرا ما بیشتر این حوزه مهم را مطالعه می کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب Systems Biology :