خرید pdf کتاب Technology for Smart Futures :

[ad_1]

این کتاب رابطه بین پایداری و فناوری های ارتباطی اطلاعاتی را که به سرعت شیوه زندگی ، یادگیری و تجارت ما را تغییر می دهند ، بررسی می کند. مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز برای تأمین زتا بایت اطلاعاتی که روزانه از طریق میلیاردها کامپیوتر و تلفن همراه در سراسر جهان منتقل می شود ، نمی تواند بیش از حد باشد. این مرجع پیشگویی این احتمال را بررسی می کند که فناوری های در حال پیشرفت ما را قادر می سازند تا بحران جهانی انرژی خود را به جای تشدید ، کاهش دهیم. با ترکیب مفاهیم و روندهایی مانند خانه های هوشمند ، داده های بزرگ و اینترنت اشیا with با کاربردهای آنها برای پایداری ، نویسندگان پیشنهاد می کنند که فن آوری های نوظهور و همه جا موجود در زندگی روزمره ما به درستی دیده می شوند زیرا می توان راه حل هایی برای توسعه پایدار آینده ما مشاهده کرد. .

[ad_2]

خرید کتاب Technology for Smart Futures :