خرید pdf کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه تهدیدات فعلی تروریسم مفهوم مهمان نوازی در غرب را تضعیف می کند. این مطالعه فراتر از تأثیرات فوری تروریسم است که هر روز در رسانه ها پخش می شود و برنامه های سیاست خارجی سیاستمداران در اروپا و ایالات متحده را شکل داده است. این چارچوب مفهومی ظهور و گسترش تروریسم در غرب را بررسی می کند و نحوه تعامل و اهداف ، مصرف اوقات فراغت و صنعت هتلداری بین المللی را نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :