خرید pdf کتاب The Atlas of Lost Beliefs

[ad_1]

شاعر و ویراستار Arundhathi Subramaniam درباره شعرهای Hoskote در وب سایت Poetry International اظهار می دارد: «نوشته های او درخشش مداوم و استثنایی در مدیریت تصویر را نشان داده است. استعاره های هوسکوت کاملاً نفیس ، نورانی و نفسانی هستند ، فضیلت فنی را با شور ترکیب می کنند و هر شعر را به یک تجربه چند وجهی و چند لایه تبدیل می کنند. “رانجیت هوسكوته متعلق به نسل جوان شاعران هندی است كه از اوایل دهه 1990 انتشار آثار خود را آغاز كردند. وی نویسنده شش مجموعه شعر است: مناطق حمله ، شاگرد نقشه بردار ، آرشیو خواب خواب ، اقدامات ناپدید شده: شعرهای جدید و برگزیده 1985-2005 ، زمان مرکزی و اطلس باورهای از دست رفته. هوسكوت به عنوان گسترش سنت شعر هندی Anglophone كه توسط Dom Moraes ، Nissim Ezekiel ، AK Ramanujan و دیگران از طریق شعر جدید قابل توجه ایجاد شده است ، دیده می شود.

[ad_2]

خرید کتاب The Atlas of Lost Beliefs