خرید pdf کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد یک صاحب خانه با قدرت یخ ، اما داستانی که قلب شما را گرم می کند. لورنزو قبلاً قطعه ای از قلب من را داشت وقتی Rownsders: فرزندان خدایان را خواندم ، اما کمی بیشتر درمورد اینکه قلب او چقدر بزرگ و پر از احساس خوب است ، بیشتر مسحورم کرد. خوشحالم که من که این داستان کوتاه را قبل از کریسمس خوانده ام و به این فکر می کنم که چگونه هنوز می توانیم این نوع عشق را پیدا کنیم – نوعی که چیزی نمی خواهد و همیشه می بخشد – در داستان و زندگی واقعی.

[ad_2]

خرید کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story