خرید pdf کتاب The Ax Book : The Lore and Science of the Woodcutter

[ad_1]

تبر ابزاری ضروری برای هر چوب بری است. کتاب تبر راهنمای کاملی برای برش چوب با ابزار دستی است. حتی کسانی که از اره برقی و سایر تجهیزات استحکاماتی استفاده می کنند باید با ابزار دستی کار خود آشنا باشند. یک منبع ایده آل برای هر کسی که می خواهد درختان را قطع کند و از طرح چوبی یا جنگل چوب یا هیزم بردارد. نویسنده چگونگی استفاده از انواع مختلف تبرها ، دریچه ها ، دهان ، اره و گوه ها ، و نحوه استفاده و مراقبت از آنها ، قطع درختان و شکافته شدن و تهیه هیزم را توضیح می دهد. علاوه بر این ، همه جنبه های برخورد با چوب از جنگل تا اجاق گاز یا اجاق گاز را نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The Ax Book : The Lore and Science of the Woodcutter