خرید pdf کتاب The Bab and the Babi Community of Iran

[ad_1]

در سال 1844 تاجر جوانی از شیراز به نام سید علی محمد خود را “دروازه” حقیقت (حقیقت) و اندکی بعد آغازگر یک چرخه نبوی جدید اعلام کرد. شهرت مسیحی وی در ایران و عراق طرفداران قابل توجهی داشت. بابیان به عنوان تهدید مقامات دولتی و مذهبی مورد توجه قرار گرفتند و مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند. خود این باب در سال 1850 اعدام شد. این جلد ، محققان برجسته اسلام ، بهائیت و تاریخ ایران را گرد هم آورده است تا زندگی و میراث باب را از کودکی تا تأسیس بهائیت و فراتر از آن بررسی کنند. از جمله ، آنها به نوشتارهای باب ، تفسیرهای او در مورد قرآن ، شرایط اجتماعی زمینه ساز تحولات بابی ، آثار شهید بابی طاهریه قرآن و تعارضات بین شرق شناس ادوارد گرنویل براون و بابی می پردازند. و متن بها

[ad_2]

خرید کتاب The Bab and the Babi Community of Iran