خرید pdf کتاب The Basics of Essay Writing

[ad_1]

نایجل واربرتون ، نویسنده پرفروش و مدرس پیشکسوت ، تمام راهنمایی ها و توصیه هایی را که شما برای بهبود چشمگیر مهارت مقاله نویسی خود نیاز دارید ، دارد. این کتاب با بحث در مورد چرایی اهمیت نوشتن مقاله خوب آغاز می شود و سپس مطالعه گام به گام درباره آنچه را که باید برای بهبود مقاله و نمرات خود در نظر بگیرید ، طی می کند. شما می توانید در مورد چگونگی تمرکز روی پاسخ دادن به س askedال پرسیده شده ، انجام تحقیق و برنامه ریزی برای ساخت مقاله خود و برگزاری یک بحث برای بهبود سبک و لحن نوشتن خود ، راهنمایی کنید. اصول مقاله نویسی پر از توصیه های خوب و تمرین های عملی است. دانش آموزان در هر سنی و در هر موضوعی این یک کمک آسان برای استفاده و ضروری برای تحصیلات خود هستند.

[ad_2]

خرید کتاب The Basics of Essay Writing