خرید pdf کتاب The Basics of Pool Billiards : Based on the Knowledge of Jerry Briesath, the Founder of The Pool School. Begin Playing the Sport of Pool Billiards Using the Teaching Methods of the POOL SCHOOL

[ad_1]

Pool School Germany اولین مدرسه استخر اختصاصی در آلمان است که در آن برنامه درسی و روش های آموزشی بر اساس همان اصولی است که در Pool School USA استفاده شده است. Pool School USA یک آکادمی مشهور بیلیارد استخر آمریکایی است که در مدیسون ، ویسکانسین مستقر است. Pool School USA توسط یکی از باتجربه ترین و موفق ترین مربیان استخر در سراسر جهان ، آقای جری بریثات اداره می شود.

[ad_2]

خرید کتاب The Basics of Pool Billiards : Based on the Knowledge of Jerry Briesath, the Founder of The Pool School. Begin Playing the Sport of Pool Billiards Using the Teaching Methods of the POOL SCHOOL