خرید pdf کتاب The Battle of Lepanto

[ad_1]

با گذشت بیش از یک قرن از سقوط قسطنطنیه در سال 1453 ، امپراتوری عثمانی شاهد پیروزی های تقریباً بی وقفه در اروپای شرقی و سراسر مدیترانه شرقی بود. در سال 1571 جمهوری ونیز و پاپ پیوس پنجم با هم همکاری کردند تا اتحادیه قدرتهای اروپایی را برای مقابله با نیروی دریایی عثمانی در اژه و مدیترانه تشکیل دهند. این “لیگ مقدس” توسط انگیزه های مختلف و غالباً رقابتی رانده و تقریباً از هم پاشیده شد ، اما برای لحظه ای کوتاه توانست اختلافات آنها را برطرف کند و جبهه واحدی را در برابر ناوگان عظیم عثمانی در نبرد لپانتو به وجود آورد. نتیجه این نبرد پیامدهای گسترده ای برای اروپا ، امپراتوری عثمانی و تاریخ جهان خواهد داشت.

[ad_2]

خرید کتاب The Battle of Lepanto