خرید pdf کتاب The Beautiful Shipwrecked Lady

[ad_1]

به نظر می رسد اسکات ، یک جوان حیله گر ، تحت فشار گذشته ای ناآرام است. او دوست دارد که به اسب سواری پناه ببرد. یک شب او جسدی را پیدا کرد که در ساحل حلقه کرده است … اگنس روئیز نویسنده کتاب پرفروشی است که بیش از 370،000 نسخه از آن فروخته شده است. اولین رمان وی “Ma vie assassinée” با موفقیت زیادی همراه بود و او هم برای بزرگسالان و هم برای جوانان می نویسد (Oublie la nuit، “L’ombre d’une autre vie”، “Mon affreux maillot beige”، “Pom-pom girls”) ، “بخش الیاس”). داستان های کوتاه او در مورد تحقیقات کارآگاه راشل توری در اروپا و آن سوی اقیانوس اطلس نیز بسیار موفق بود. آنها به چندین زبان ترجمه شده اند.

[ad_2]

خرید کتاب The Beautiful Shipwrecked Lady