خرید pdf کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems

[ad_1]

لیست بکت خلاصه ای کاملا جدی از “مشکلات جهان اول” نیست – چیزهایی که هر روز ما را به گوشه گوشه ای سوق می دهد. چگونه است که موسیقی آتونال ، ایستگاه های اتوبوس ، فیلم و چوب لباسی های کت می توانند ما را بسیار جامع آزار دهند؟ یا کنترل گذرنامه ، شعر مدرن ، یا فقط در مورد هر چیزی که در یک اتاق معمولی هتل پیدا کنید؟ این کتاب هم بی روح – از کلیدهای آلن گرفته تا دوشاخه خام – و هم انیمیشن (در بعضی موارد) از همسفران شما گرفته تا هر پیشخدمت درجه سه که تا به حال روی زمین زندگی کرده را پوشش می دهد. این برای سلامت روان شما حیاتی است. به همین ترتیب ، این جامع A تا Z یک سرویس سیگنالینگ به بشریت ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems