خرید pdf کتاب The Belt & Road Initiative in the Global Arena : Chinese and European Perspectives

[ad_1]

این کتاب یکی از اولین کتابهایی است که بطور سیستماتیک طرح “یک کمربند ، یک جاده” دولت چین را برای ارتقا investment سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه اقتصادی و جمع آوری تعداد زیادی از محققان از چین ، روسیه و اروپای شرقی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این کتاب شامل بسته ای از ایده های نسل بعدی برای الگوهای تجارت منطقه ای ، سرمایه گذاری ، توسعه زیرساخت ها یا گام های بعدی برای تقویت هماهنگی سیاست در قاره اوراسیا و پیامدهای استراتژیک برای اتحادیه اروپا ، روسیه و دیگر قدرت های بزرگ ، نوآورانه است ایده هایی در مورد کارهایی که این کشورها می توانند در مورد کمربند و جاده از نظر نسل جوان انجام دهند ارائه شده است. این کتاب مورد توجه محققان ، اقتصاددانان و ناظران علاقه مند به تأثیرات بین المللی تحولات چین قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب The Belt & Road Initiative in the Global Arena : Chinese and European Perspectives