خرید pdf کتاب The Big Headache and Seven More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های کوتاه اکشن جیم هارمون از دوران طلایی داستان علمی تخیلی. در اینجا دیده می شود: “سردرد بزرگ” ، “هزینه های زیاد” ، “معدن خطرناک” ، “توت فرنگی های فوریه” ، “مار ذهنی” ، “آخرین متجاوز” ، “کاپیتان وارونه” و “دوازده بیکر”.

[ad_2]

خرید کتاب The Big Headache and Seven More Stories