خرید pdf کتاب The Biology of Particles in Aquatic Systems, Second Edition

[ad_1]

زیست شناسی ذرات در سیستم های آبی ، ویرایش دوم ، حاوی آخرین اطلاعات مربوط به ذرات و املاح موجود در زیستگاه های آبزی است که از جویبارهای کوچک گرفته تا اقیانوس ها انجام می شود. فقط با پرداختن به این موضوع می توان نحوه عملکرد اکوسیستم های آب را درک کرد و بنابراین تغییراتی را که می تواند هنگام فشار آن سیستم ها رخ دهد ، پیش بینی می کنیم. این ویرایش جدید به روز شده و مورد بازبینی گسترده قرار گرفته است و شامل موضوعاتی از جمله طبقه بندی ذرات و املاح ، تشکیل و تشکیل ذرات در سیستم های آبی ، عوامل م influثر در تجمع ذرات ، روش های به دام انداختن ذرات توسط حیوانات اعماق دریا و پلانکتون و استفاده آنها از ذرات و مواد آلی محلول به عنوان غذا.

[ad_2]

خرید کتاب The Biology of Particles in Aquatic Systems, Second Edition