خرید pdf کتاب The Birds : A Play

[ad_1]

پرندگان در این اثر سرگرم کننده از نمایشنامه نویس یونان باستان که با Lysistrata و The Clouds شناخته می شود ، بر آسمان – و مردم – حکومت می کنند. این کمدی برنده جایزه که در سال 414 قبل از میلاد نوشته شده است. اولین بار در یونان به نمایش درآمد و حتی پس از دو هزار سال نیز خواندن آن لذتبخش است. همانطور که پرندگان آتن ناامیدی خود را از به اشتراک گذاشتن یک امپراطوری با انسانها ابراز می کنند ، آنها در نقشه ای برای ساختن امپراتوری خود در آسمان قرار می گیرند: سرزمین ابر فاخته. به زودی آنها با ایجاد سدی بین انسانهای فانی و المپیادها – و اعلام خدایان جدید – از قدرت خود استفاده می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب The Birds : A Play