خرید pdf کتاب The Birth of Christianity

[ad_1]

در اصل در سال 1953 منتشر شد ، تولد مسیحیت تحول آموزه های مسیحی و سازمان کلیسا را ​​تحلیل می کند. این کتاب تاریخ پیدایش کلیسا به عنوان یک جامعه مذهبی جدید را ردیابی می کند و به پیشرفت آن هم در اندیشه و هم در سطح اجتماعی ، هم در زندگی عاطفی و هم در کنش اخلاقی نگاه می کند. این مقاله بررسی می کند که چگونه ایمان مسیحی برای اولین بار در جامعه از طریق اشکال مختلفی که به تدریج در یک نظام اعتقادی قرار گرفتند ، در جامعه تجلی یافت و نحوه چگونگی پیدایش الهیات و دگم مسیحی و چگونگی توسعه کلیسا در قانون اساسی را بررسی می کند. تولد مسیحیت علاقه مندان به تاریخ دین ، ​​تاریخ مسیحیت ، الهیات و فلسفه دین را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

خرید کتاب The Birth of Christianity