خرید pdf کتاب The Blessing : Or the Golpels According to Mammom

[ad_1]

داستان دو دوست که سرنوشتشان در برابر هم قرار گرفت: پلیس ارجمند Rondinei Camburá و سارقی که در کار خود تبحر دارد ، توسط مردم “دزد خوب” خوانده می شوند. Rondinei Good Thief را در مورد کمک به او در محافظت از برخی کالاها صدا می زند و اتفاق ناگزیر رخ می دهد. Rondinei مجبور می شود برای دوست خود الگویی ایجاد کند ، اما دزد خوب نجات پیدا می کند و شخص بهتری می شود. داستان غلبه بر.

[ad_2]

خرید کتاب The Blessing : Or the Golpels According to Mammom