خرید pdf کتاب The Blessing : Uniting Generations

[ad_1]

منظور ما از شهرت است. از طریق داستان های ابراهیم ، اسحاق و یعقوب ، آرزوی عمیق خالق برای ارتباط با هر ملت ، هر قبیله و هر زبانی را می یابیم. برایان و کندیس سیمونز به مطالعه عمیق کتاب پیدایش در این جلد دوم ادامه می دهند که شامل فصل های دوازدهم تا سی و پنج است. از پاورقی های گسترده که شامل نظرات ، مطالعات کلمات ، ارجاعات متقابل و ترجمه های جایگزین است ، اطلاعات جدیدی دریافت کنید. خداوند بر همه ما نعمت وراثت دارد که نسلهای ما را در شکوه خود متحد می کند. همانطور که پدر را همانگونه که پدرسالاران او را دیدند ، مشاهده می کنیم ، ما در اینجا روی زمین قدم به ارث می گذاریم و با کسانی که قلب ما آنها را دوست دارد ارتباط واقعی را تجربه می کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب The Blessing : Uniting Generations