خرید pdf کتاب The Book of Prefaces

[ad_1]

این کتاب یک هیولا نیست که توسط یک بارون فرانکشتاین ادبی ایجاد شده است ، بلکه یک داستان منحصر به فرد از نحوه گسترش و تکامل ادبیات در سه کشور انگلیس و بیشتر ایالت های آمریکای شمالی است. کتاب پیش زمینه ها نتیجه خواندن مادام العمر و کارهای خلاقانه است ، هم از نظر فکری و هم از نظر هنری. این باعث لذت ، تعجب و اطلاع رسانی هم از مرورگرهای معمولی و هم از طریق دانشجویان می شود. حداقل برای هزاره دیگر دیده نخواهد شد.

[ad_2]

خرید کتاب The Book of Prefaces