خرید pdf کتاب The BS Dictionary

[ad_1]

آیا آرزو دارید که کتابی زبان مشترک شغل شما را از ابهام درآورد؟ آیا آرزو می کنید کیمونو به اصطلاحات و اصطلاحات کلیشه ای باز شود که دامنه تفاهم را گسترش می دهد؟ در این صورت ، دیکشنری BS: کشف ریشه ها و معناهای واقعی Business Speak برای شما مناسب است. نویسندگان مطالب تحقیق شده و مستند را برای ریشه شناسی کامل عبارات مورد علاقه ارائه می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب The BS Dictionary