خرید pdf کتاب The Burying Ground

[ad_1]

مارک نویسنده ای فوق العاده توصیفی است. پیتر جیمز کامبریا ، 1967. کوردلیا هملوک ، در سوگ پسرش ، در قبرستان روستا است که صاعقه به یک قبر برخورد می کند و نگاه اجمالی به یک جسد تازه و غیر خراب می کند. اما وقتی جسد ناپدید می شود ، مقامات اعتقاد او را که از تازه واردان روستایی و قدیمی دندان بزرگ است ، امتناع می کنند. کوردلیا ، فلیسیتی ، دوست جدیدش از روستا و تنها شخصی را که جسد را دیده است ، متقاعد می کند تا در تحقیقات غیررسمی او شرکت کند. اما سایر اهالی روستا دخالت خود را به خوبی انجام نمی دهند. افرادی هستند که معتقدند باید اسرار روستا را دفن کرد … به هر قیمتی.

[ad_2]

خرید کتاب The Burying Ground