خرید pdf کتاب The Call of the Wild: The Original 1903 Edition

[ad_1]

تعامل بی رحمانه جک لندن با بقای بهترین افراد در بیابان آلاسکا در جریان Gold Rush Klondike با شور و اشتیاق در زمانی روبرو شد که جامعه غربی مشتاقانه جهان را از نگاه داروینی تفسیر می کرد. داستان بلافاصله به یک داستان کلاسیک تبدیل شد و تا آنجا که بشریت همچنان با مفاهیم دیدگاه طبیعت گرایانه در مورد امور انسانی دست و پنجه نرم می کند ، “ندای وحشی” با تصویرگری قوی از طبیعت ، قرمز در دندان و پنجه همچنان مهم است.

[ad_2]

خرید کتاب The Call of the Wild: The Original 1903 Edition