خرید pdf کتاب The Cardinal Stritch Story

[ad_1]

بیوگرافی کلاسیک کاردینال ساموئل استریچ (1887-1958) که به عنوان اسقف اعظم شیکاگو و کاردینال خدمت می کرد. “ساموئل ا. استریچ چهل و هشت سال کشیش بود و به درستی می توان گفت که زندگی او متمرکز بود و کاملاً در روحانیت سپری شده بود. همانطور که از همان دوران جوانی احساس اولین نشانه های دعوت کاهنی خود را آغاز کرد ، مراقبه و مراقبه در مورد روحانیت را شروع کرد. حتی در آن سالهای اولیه به نظر می رسید که او کاملاً درک کرده است که در کلیسای کاتولیک فقط یک کشیش اعظم وجود دارد ، خود مسیح ، و هر کشیش “مسیحی متفاوت” است. این عبارت برای او تعریف کشیش بود؛ او هر زمان که با کشیشان صحبت می کرد ، آن را به نیکی یاد می کرد و با فراوانی آموزه و گرمای روح درباره آن نظر می داد. ”

[ad_2]

خرید کتاب The Cardinal Stritch Story