خرید pdf کتاب The Case of OECD's Effective Carbon Rates in the EU. Can the Emission Trading Scheme Reduce Emission?

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در اقتصاد – اقتصاد محیط زیست ، دانشگاه مونستر ، زبان: انگلیسی ، خلاصه: هدف از این مطالعه بررسی این است که آیا “سیستم تجارت آلایندگی” (ETS) اتحادیه اروپا می تواند به طور م emثر میزان انتشار و صرفه جویی در انرژی را کاهش دهد. این س ofال که آیا ETS می تواند باعث صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار در کشورهای توسعه نیافته شود ، عامل اصلی این کشورها برای دستیابی به توسعه محیطی و اقتصاد پایدار است. این مطالعه سیاستی را که در سال 2011 در اتحادیه اروپا برای کاهش CO2 و صرفه جویی در انرژی به کار گرفته شده مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این ، بر اساس داده های دو نهاد صنعت دو رقمی برای دوره 2005-2015 ، ما یک مدل تفاوت (DID) را برای ارزیابی تأثیر در صرفه جویی در انرژی CO2 و کاهش انتشار به تصویب رسانده ایم. نتایج نشان می دهد که سیستم تجارت انتشار CO2 ، در مقایسه با مناطق آزمایش نشده ، 22.8 درصد و تولید CO2 در مناطق آزمایشی 5/15 درصد باعث کاهش مصرف انرژی در صنایع تنظیم شده می شود. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد که تأثیر سیاست عمدتا به دلیل بهبود کارایی فن آوری انرژی و تغییر زیرساخت های صنعتی است. ما همچنین دریافتیم که “تجارت کربن” در مناطقی که سطح بالایی از اجرای قانون و بازاریابی محیطی دارند ، بهترین عملکرد را دارد. به طور کلی ، نتایج ما نشان می دهد که “تجارت CO2” باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار در کشورهای توسعه نیافته شده است.

[ad_2]

خرید کتاب The Case of OECD's Effective Carbon Rates in the EU. Can the Emission Trading Scheme Reduce Emission?